Elektryka

Ujejskiego 28 i 30 – okresowa kontrola inst. elektrycznej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w budynkach przy ul. Ujejskiego 28 raz Ujejskiego 30 okresową kontrolę sprawności instalacji elektrycznej. Kontrola polegać będzie na pomiarach izolacji oraz pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

W tym celu wymagany jest w dniach kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w Państwach mieszkaniach. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w w/w budynkach będziemy prowadzili w dniach:

  • 14 maja 2024 r. w godz. 800 do 1500   
  • 15 maja 2024 r. w godz. 1500 do 1800     

Kontrolę Przeprowadza: Zakład Usługowo Handlowy ,,Stanel’’, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30

Osoba przeprowadzająca przegląd jest dostępna pod nr tel. 603 97 63 79

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz