Logo JSM

Przetarg nieograniczony – Wykonanie 5 letnich przeglądów technicznych budynków zarządzanych przez Jasielską Spółdzielnie Mieszkaniową.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 5letnich przeglądów technicznych budynków zarządzanych przez JSM.

  1. Termin realizacji zadania – wg Załącznika 3
  2. Termin składania ofert – 13/06/2022 r. do godz. 12:00
  3. Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  4. Termin otwarcia ofert – 14/06/2022 r. o godz. 9: 00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3