Logo JSM

Przetarg nieograniczony – Wykonanie remontu ściany wschodniej, południowej oraz zachodniej budynku zlokalizowanego w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ściany wschodniej, południowej oraz zachodniej budynku zlokalizowanego w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15.

  1. Termin realizacji zadania – 31/10/2022 r.
  2. Termin składania ofert – 06/07/2022 r. do godz. 12:00
  3. Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  4. Termin otwarcia ofert – 07/07/2022 r. o godz. 9: 00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1