Krasinskiego 55

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia południowej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 55

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 55 w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania 15/11/2020 r.
  • Termin składania ofert – 17/08/2020 r. do godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 18/08/2020 r. o godz. 10: 00 pok. nr 6 (świetlica).

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21