Logo JSM

Przetarg nieograniczony – remont z dociepleniem ścian – budynek handlowo-usługowy przy ul. Baczyńskiego 15AKTUALIZACJA – zmiana terminu składania ofert

Przetarg nieograniczony – Wykonanie remontu ścian wraz z ich dociepleniem w budynku handlowo usługowym zlokalizowanym w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15.AKTUALIZACJA – zmiana terminu składania ofert

  1. Termin realizacji zadania – 30/09/2023 r.
  2. Termin składania ofert – 18/05/2023 r. do godz. 12:00
  3. Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  4. Termin otwarcia ofert – 19/05/2023 r. o godz. 9:00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – grafika