Na Kotlinę 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia północnej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaśle przy ul. Na Kotlinę 1

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 1 w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania 31/07/2021 r.
  • Termin składania ofert – 12/04/2021 r. do godz. 15:00
  • Miejsce składania ofert – skrzynka podawcza JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 13/04/2021 r. o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 446 40 40 wew. 21