Stan Aktualny

JASIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA NOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA  REALIZACJĘ  INWESTYCJI  PN

BUDOWA BUDYNKU MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZEM CIEPLNYM – PRZEBUDOWA BUDYNKU  WYMIENNIKOWNI w BIECZU


  • TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM  –  8 WRZEŚNIA  2021 ROKU O GODZ. 1500
  • OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU – 9 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZ. 1200 W SIEDZIBIE JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWE PRZY UL. 3 MAJA 40 – POK. NR 6
  • WYMAGANY TERMIN REALIZACJI – do 31 MAJA 2022 ROKU
  • WADIUM – 15.000,00 ZŁ
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W CENIE 500,00 ZŁ + VAT – DOSTĘPNA W DZIALE TECHNICZNYM SPÓŁDZIELNI – POK. NR 1 . TEL 134464040