Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pod nazwą:

„BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH – BUDYNEK C “MARGERYTKA” Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ BUDYNEK E „RUMIANEK” PRZY UL. POLNYCH KWIATÓW W JAŚLE”


  • Termin składania ofert upływa z dniem 14 lutego 2024 roku o godz. 1500
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 1200 w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 40 pok. nr 6
  • Rozpoczęcie realizacji drugi kwartał 2024 r.
  • Zakończenie do 18 miesięcy od daty rozpoczęcia prac
  • Wadium 25 000, 00 zł
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją przetargową w cenie 1000,00 zł + VAT dla każdego budynku osobno dostępna w Dziale Technicznym Spółdzielni – pok. nr 1. Tel. 13 44 64040 lub jsm@jsm-jaslo.com.pl