Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej – os. Kopernika

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w Państwa mieszkaniach zostanie przeprowadzona okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

  1. Kopernika 2 –  klatka I – III – w dniu 22 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  2. Kopernika 2 – klatka IV – VI – w dniu 23 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  3. Kopernika 4 – klatka I – III –  w dniu 24 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  4. Kopernika 4 – klatka IV – VI –  w dniu 25 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  5. Kopernika 6 – klatka I – II – w dniu 26 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1700
  6. Kopernika 5a –  w dniu 26 lutego 2021 r. w godzinach od  1700 do 1800

Kontrolę będzie przeprowadzała firma: EKO-SYSTEM Damian Świdrak tel. 731014100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,  z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia     7 lipca 1994 roku.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak