Kołłataja 2 2

Awaryjny remont odcinka  poziomu kanalizacyjnego w  korytarzu piwnicznym i piwnicach indywidualnych nr: 1, 7, 16, 17 i 18  w budynku Kołłątaja 2 – kl. I

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że:

od dnia 15 lutego 2021 r.  w godz. od  7 30  do 15 30

prowadzone będą prace związane z awaryjnym remontem odcinków poziomu kanalizacyjnego w korytarzu piwnicznym i piwnicach indywidualnych nr ; 1, 7, 16,17 i 18 w budynku Kołłątaja 2 – kl. I – i lokalu użytkowym nr 9. W związku z prowadzonymi pracami na instalacji mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody zimnej.

Wykonawcą prac jest Firma ,,Mellbud’’, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30, tel.602 796 501 lub 13 44 857 19

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz