Ducala20

Remont Wewnętrznych Linii Zasilających oraz rozdzielni instalacji elektrycznej w bloku przy  ul. Ducala 20

Jasielska Spółdzielnia  Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Śródmieście”  informuje, że od dnia:

  • Klatka I – 22.02.2021 do 23.02.2021
  • Klatka II – 24.02.2021 do 25.02.2021 
  • Klatka III – 26.02.2021

Zgodnie z postanowieniami Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2021 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z remontem instalacji elektrycznych WLZ wraz z rozdzielniami głównymi na klatce schodowej  oraz wymianą  tablic bezpiecznikowych w Państwa mieszkaniach.

W związku z powyższym informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej  z powodu konieczności wykonania powyższych prac.

ETAP: I

Przerwy w dostawie energii będą dotyczyć tylko mieszkań w których aktualnie będzie prowadzona wymiana zabezpieczeń (przewiduje się około 2 – 3 godziny na wymianę tablicy i przewodu  zasilającego w jednym mieszkaniu!).

Kolejność i dogodny termin wymiany tablic w mieszkaniach ustali wykonawca bezpośrednio z Mieszkańcami  odpowiednio wcześniej. Dlatego uprasza się Mieszkańców o kontakt telefoniczny z wykonawcą  najpóźniej do dnia: 21.02.2021!

ETAP: II   (wyłączenie zasilania całej klatki)

Wymiana głównej linii zasilającej na całej klatce od parteru do 4-go piętra oraz głównego wyłącznika P.poż  = przerwa w dostawie energii dla całej klatki w godz. od 7.30  do 15.30

Termin prac  ETAPU II (wyłączenie całej klatki !)  zostanie poprzedzony  oddzielnym ogłoszeniem w późniejszym terminie.

Wyżej wymienione prace remontowe będą wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym.

Powyższe prace wykona firma „USŁUGI  ELEKTROINSTALACYJNE” Sokołowski Jan, Łężyny 106, 38 – 230 Nowy Żmigród, tel. 694 267 899

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz