Plan Remontow 2022

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2022 – konsultacje z Mieszkańcami

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przystępuje do opracowania planów zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2022 r.

Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Administracjami Osiedlowymi przygotował do realizacji w 2022 roku projekty zamierzeń remontowych związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na naszych osiedlach.

Plany zamierzeń remontowych są już wywieszone na tablicach ogłoszeń w Państwa budynkach.

Bardzo prosimy o zapoznanie się Planami Zamierzeń Remontowych na rok 2022 oraz zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji dotyczących planów w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: jsm@jsm-jaslo.com.pl albo bezpośrednio w Administracjach Osiedli, w terminie do 29 października 2021 r.


Poniżej zamieszczamy Wstępny Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2022 z podziałem na poszczególne Osiedla:

  • Biecz – os. Parkowa
  • Jasło – os. Kopernika
  • Jasło – os. Śródmieście I
  • Jasło – os. Śródmieście II
  • Jasło – os. Mickiewicza – Gamrat
  • Jasło – os. Na Kotlinę
  • Jasło – os. Szajnochy – Bednarska
  • Jasło – os. Szkolna Sikorskiego Krasińskiego
  • Jasło – os. Szkolna Szopena Krasińskiego