Elektryka

Remont Wewnętrznych Linii Zasilających oraz rozdzielni instalacji elektrycznej w bloku przy ul. Parkowej 20 w Bieczu

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Parkowa” w Bieczu informuje, że od dnia:

23.06.2021 do 25.06.2021  tj. ( środa I kl., czwartek II kl., piątek III kl.)

zgodnie z postanowieniami Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2021 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z remontem instalacji elektrycznych WLZ wraz z rozdzielniami głównymi na klatce schodowej oraz wymianą tablic bezpiecznikowych w Państwa mieszkaniach.

W związku z powyższym informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu konieczności wykonania powyższych prac.

ETAP: I

Przerwy w dostawie energii będą dotyczyć tylko mieszkań w których aktualnie będzie prowadzona wymiana zabezpieczeń (przewiduje się około 2 – 3 godziny czasu na wymianę tablicy i przewodu  zasilającego w jednym mieszkaniu !).

Kolejność i dogodny termin wymiany tablic w mieszkaniach ustali wykonawca bezpośrednio z mieszkańcami  odpowiednio wcześniej. Dlatego uprasza się mieszkańców o kontakt telefoniczny z wykonawcą  najlepiej do dnia : 23.06.2021

Termin prac  ETAPU II ( wyłączenie całej klatki ! )  zostanie poprzedzony  oddzielnym ogłoszeniem w późniejszym terminie.

Wyżej wymienione prace remontowe będą wykonywane w reżimie sanitarnym.

Powyższe prace wykona firma „USŁUGI  ELEKTROINSTALACYJNE” Sokołowski Jan, Łężyny 106, 38 – 230 Nowy Żmigród, tel.: 694 267 899

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współprace.

Administrator Osiedla
Stanisław Lech