Kominy

Os. Szkolna-Szopena-Krasińskiego – okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej i kominowej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023)w Państwa budynkach odbędzie się okresowe czyszczenie instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

LPNieruchomośćDataGodzina
1.Szkolna 14    04.09.2023r.    800–1200
2.Szkolna 16
3.Szkolna 26
4.Szkolna 30
5.Szkolna 32
6.Szkolna 34
7.Szopena 20
LPNieruchomośćDataGodzina
8.Szopena 22    05.09.2023r.    800–1200
9.Szopena 24
10.Krasińskiego 13
11.Krasińskiego 14
12.Krasińskiego 15
13.Krasińskiego 17
14.Krasińskiego 53
15.Krasińskiego 55
16.Krasińskiego 71
17.Skłodowskiej 4 B i C