Gaz

Os. Szkolna – Szopena – Krasińskiego – kontrola instalacji gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

 • Szkolna 14 – 22.05.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 16 – 22.05.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 26 – 22.05.2024r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 • Krasińskiego 71 – 22.05.2024r godz. 17.00-18.00
 • Szkolna 30 – 23.05.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 34 – 23.05.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 53 – 24.05.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 55 – 23.05.2024r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szopena 20 – 24.05.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szopena 22 – 24.05.2024r godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 • Szopena 24 – 24.05.2024r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
 • Krasińskiego 13 – 27.05.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 15 – 27.05.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 17 – 27.05.2024r godz. 12.00-14.00, 17.00-18.00
 • Krasińskiego 14 – 28.05.2024r godz. 8.00-11.00, 15.00-16.00
 • M.C. Skłodowskiej 4b,c – 28.05.2024r godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM, DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.