Kominy

Os. Szkolna Szopena Krasińskiego – czyszczenie przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna–Szopena–Krasińskiego informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowa kontrola instalacji kominowej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

 • 01.09.2022 – w godz. 8.00 do 12.00
  • Szkolna 14
  • Szkolna 16
  • Szkolna 26
  • Szkolna 30
  • Szkolna 32
  • Szkolna 34
  • Szopena 20
 • 02.09.2022 – w godz. 8.00 do 12.00
  • Szopena 22
  • Szopena 24
  • Krasińskiego 13
  • Krasińskiego 15
  • Krasińskiego 17
  • Krasińskiego 53
  • Krasińskiego 55
  • Krasińskiego 71
  • M.C. Skłodowskiej 4b
  • M.C. Skłodowskiej 4c
  • Krasińskiego 14

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz