Kominy

Os. Parkowa w Bieczu oraz Skołyszyn 322 – czyszczenie przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja os. Biecz Parkowa informuje Mieszkańców, że:

w dniu 03.11.2022 w godz. od 08.00 do 12.00

przeprowadzane będą prace związane z czyszczeniem przewodów kominowych.

Prace będą wykonywane z dachu budynku. Jednocześnie informujemy , że  czyszczenie jest obowiązkowe i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Prace będą wykonywane w reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja z . 2023)Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN” ul. Monte Casino 3  38-200 Jasłotel. 13 44 643 64 kom. 519 146  011

Administrator osiedla
Patryk Kmiotek