Kominy

Harmonogram okresowej kontroli instalacji kominowej i czyszczenia przewodów kominowych, spalinowych  – os. Gamrat

Harmonogram okresowej kontroli instalacji kominowej i czyszczenia przewodów kominowych, spalinowych  w miesiącu listopadzie 2022r. na osiedlu Mickiewicza- Gamrat

04.11.2022 od 800 do 1200

 • Mickiewicza 112
 • Mickiewicza 114
 • Mickiewicza 116
 • Mickiewicza 118
 • Mickiewicza 120
 • Mickiewicza 122
 • Mickiewicza 124
 • Mickiewicza 126
 • Mickiewicza 128
 • Mickiewicza 130
 • Mickiewicza 132
 • Mickiewicza 150
 • Mickiewicza 152
 • Mickiewicza 154

Praca będą przeprowadzane z dachu budynku, bez konieczności wejść do mieszkań.

Prace będą wykonywane w reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja z . 2023)

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN” ul. Monte Casino 3  38-200 Jasłotel. 13 44 643 64 kom. 519 146  011

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha