Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Na Kotlinę

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów Osiedle Na Kotlinę

  1. Na Kotlinę 1 – 18.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
  2. Na Kotlinę 3 – 18.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
  3. Na Kotlinę 5 – 18.05.2022r godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
  4. Na Kotlinę 7 – 18.05.2022r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
  5. Na Kotlinę 9 – 18.05.2022r godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00
  6. Na Kotlinę 11 – 19.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
  7. Na Kotlinę 13 – 19.05.2022r godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
  8. Na Kotlinę 15 – 19.05.2022r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
  9. Na Kotlinę 17 – 19.05.2022r godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00
  10. Na Kotlinę 21 – 19.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki