Gaz

Os. Na Kotlinę – kontrola inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • Na Kotlinę 1 – 3.06.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
  • Na Kotlinę 3 – 3.06.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
  • Na Kotlinę 5 – 3.06.2024r godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
  • Na Kotlinę 7 – 3.06.2024r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
  • Na Kotlinę 9 – 3.06.2024r godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00
  • Na Kotlinę 11 – 4.06.2024r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
  • Na Kotlinę 13 – 4.06.2024r godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
  • Na Kotlinę 15 – 4.06.2024r godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
  • Na Kotlinę 17 – 4.06.2024r godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00
  • Na Kotlinę 21 – 4.06.2024r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Agnieszka Dobosz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.