Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

w dniach: od 16.05.2022 r. do 17.05.2022 r. w godzinach od 800 do 1800

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów Osiedle Śródmieście I i II

  1. Igielna 6                                            16 maj 2022   w godz. 800 do 900         i od 1700 do 1800
  2. Szopena 13                                        16 maj 2022   w godz. 900 do 1200      i od 1600 do 1700
  3. Szopena 15 kl. I do III                     16 maj 2022   w godz. 1200 do 1400   i od 1600 do 1700
  4. Szopena 15 kl. IV do VI                   16 maj 2022   w godz. 1400 do 1600   i od 1600 do 1700
  5. W. Pola 10 kl. I do III                      17maj 2022    w godz. 1200 do 1400   i od 1600 do 1700
  6. W. Pola 10  kl. IV, V, VI                 17maj 2022    w godz. 1400 do 1600   i od 1700 do 1800
  7. W. Pola 6                                          17maj 2022     w godz. 800 do 900       i od 1700 do 1800
  8. W. Pola 2                                          17maj 2022     w godz. 900 do 1200     i od 1600 do 1700

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz