Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szajnochy informuje, że w dniach:

• 23.06.2020 r. (Wtorek ) – klatka I
• 24.06.2020 r. (Środa ) – klatka II
• 25.06.2020 r. (Czwartek ) – klatka III
• 26.06.2020 r. (Piątek ) – klatka IV

zgodnie z postanowieniami Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2020 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z remontem instalacji elektrycznych WLZ wraz z rozdzielniami głównymi na klatce schodowej oraz wymianą tablic bezpiecznikowych w Państwa mieszkaniach.

W związku z powyższym informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu konieczności wykonania powyższych prac .

ETAP I

Przerwy w dostawie energii będą dotyczyć tylko mieszkań w których aktualnie będzie prowadzona wymiana zabezpieczeń (przewiduje się około 2 – 3 godziny na wymianę tablicy i przewodu zasilającego w jednym mieszkaniu).

Kolejność i dogodny termin wymiany tablic w mieszkaniach ustali Wykonawca bezpośrednio z Mieszkańcami w terminie wcześniejszym. Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Wykonawcą najlepiej do dnia: 22.06.2020 r. !

ETAP II – Wyłączenie zasilania całej klatki schodowej

Wymiana głównej linii zasilającej na całej klatce od parteru do 4-go piętra oraz głównego wyłącznika P.poż = przerwa w dostawie energii dla całej klatki w godz. od 7.30 do 15.30
Termin prac ETAPU II (wyłączenie zasilania całej klatki) zostanie poprzedzony oddzielnym ogłoszeniem w późniejszym terminie.

Powyższe prace wykona firma „USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE” Sokołowski Jan, Łężyny 106, 38 – 230, Nowy Żmigród, tel.: 694 267 899.

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki