Gaz

3-go Maja 38 i 42 – OKRESOWA KONTROLA SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • 3-go Maja 38 – kl. I-IV – 23.04.2024r godz. 8.00-12.00, 16.00-17.00
  • 3-go Maja 38 – kl. V-VIII – 23.04.2024r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
  • 3-go Maja 42 – kl. I-III – 24.04.2024r godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
  • 3-go Maja 42 – kl. IV-VI – 24.04.2024r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak