Gaz

3-go Maja 31, 33, 34 i 36, Floriańska 17 oraz Ducala 20 – OKRESOWA KONTROLA SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • 3- Maja 34                                         25 kwiecień              w godz.  800    do 1000       1600  1700
  • 3- Maja 36     kl. I. II. III                 25  kwiecień              w godz. 1000 do 1300       1700  1800
  • 3- Maja 36     kl. IV. V. VI               25  kwiecień               w godz. 1000 do  1300      1700  1800
  • Floriańska 17                                   25  kwiecień               w godz. 1800 do  1830
  • 3- Maja 31                                        26 kwiecień                w godz. 800    do 900         1600  1700
  • 3- Maja 33                                       26 kwiecień                w godz.  900    do 1000        1600  1700
  • Ducala 20                                        26 kwiecień                w godz. 1000  do 1400      1700  1800

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz