Elektryka

3-go Maja 34 i 36 – okresowa kontrola instalacji elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Śródmieście, informuje:

że w dniach 25.09.2023 r. w godz.800 do 1400 i w dniu 26.09.2023 w godzinach  od 1200 do 1800

w budynku przy ul. 3-go Maja 34 oraz 3-go Maja 36 przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą  instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia które służy bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

 ,,Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach zamieszkania zbiorowego’’ wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Usługowo Handlowy ,, Stanel’’ 38- 200 Jasło ul. Szopena 30

Osoba odpowiedzialna za wykonywany przegląd będzie dostępna  pod numerem telefonu kom. 602 609 107