Woda

Zmiany opłat czynszowych od 1 października 2021- Jasło os. Gamrat oraz Biecz

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1 października 2021 r. ulegają zmianie następujące opłaty czynszowe:

  1. Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków na terenach miasta i gminy Biecz – na terenie miasta i gminy Biecz ulegają zmianie opłaty za dostawę wody zimnej i odbiór ścieków zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z siedziba w Rzeszowie z dnia 06 września 2021 r. znak RZ.RZT.70.201.2021.MKO zatwierdzającą nową trzy letnią taryfę dla gminy Biecz na wniosek MPGK w Bieczu Sp. z o. o. z dnia 23 lipca 2021 r.
  2. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej do nieruchomości mieszkaniowych na terenie os. Gamrat – Mickiewicza dla potrzeb C.O. – na terenie os. Gamrat – Mickiewicza ulegają zmianie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawą en. cieplnej dla potrzeb CO zgodnie z nowo wprowadzoną Taryfą ciepła dla: VEOLIA Wschód  sp. z o.o. Zamość zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.15.2021.AWr  z dnia 29 lipca 2021 r. opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 242 (972) 29 lipca 2021 r.

Szczegóły dotyczące wysokości wszystkich aktualnych opłat są dostępne w zakładce OPŁATY.