Szkolna 30

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje Mieszkańców bloku przy ul. Szkolnej 30, że:

od dnia 06.08.2020 r. (czwartek)

planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji stropu korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych i piwnic lokatorskich.
Docieplenie ma na celu poprawę izolacji cieplnej budynku oraz mieszkań, stanowi również skuteczne zabezpieczenie przeciwogniowe.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby do planowanego terminu realizacji robót, zapewnić swobodny dostęp do piwnic poprzez np. usunięcie zbędnych przedmiotów, odsunięcie mebli itp. (wskazany dystans od sufitu – 1 m.)

Prace będą prowadzone przy zachowaniu należytego stanu higieniczno – sanitarnego.

Powyższe prace wykona firma „Pneumatyczne systemy termoizolacyjne – Zieliński” tel. kom. 602182838.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz