Gaz

Okresowa kontrola instalacji gazowej – os. Szkolna Szopena Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

                         Harmonogram  przeglądów:

 • Szkolna 14                                 4 maja 2021 r.   w godz. 1500 –  1700  
 • Szkolna 16                                 4 maja 2021 r.   w godz. 1600 –  1800  
 • Szkolna 26                                  5 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800  
 • Krasińskiego 71                                  5 maja 2021 r.   w godz. 1800 – 1830  
 • Szkolna 30                             6 maja 2021 r.   w godz. 1500 – 1700  
 • Szkolna 34                                 6 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800  
 • Krasińskiego 53                                7 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800  
 • Krasińskiego 55                            10 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800  
 • Szopena 20                            11 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800  
 • Szopena 22                                12 maja 2021 r.   w godz. 1500 – 1600
 • Szopena 24                                12 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800 
 • Krasińskiego 13                                13 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800
 • Krasińskiego 15                          14 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800
 • Krasińskiego 17                          17 maja 2021 r.   w godz. 1600 – 1800

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2
– Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.
– Osoby przebywające na kwarantannie muszą informować o tym fakcie przez zamknięte drzwi , lub zgłosić to pod numer telefonu umieszczonym na ogłoszeniu.

Kontrolę przeprowadza firma EKO-SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100  

Podstawa prawna:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz