Gaz

Okresowa kontrola instalacji gazowej – os. Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

w dniach: od 07.04. 2021 r. do 16.04.2021 r. w godzinach od 1500 do 1900

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

                         Harmonogram  przeglądów; Osiedle Śródmieście I i II:

  • Ducala 20                                          07 kwiecień 2021 r.   w godz. 1500  1800       
  • Rejtana 27                                         08 kwiecień 2021 r.   w godz. 1600  1800   
  • Dworcowa 4                                      08 kwiecień 2021 r.    w godz. 1500 1600  
  • Kołłątaja 2  kl. l. II, III                    14 kwiecień 2021 r.    w godz. 1500 1800
  • Kołłątaja 2  kl. IV, V , VI                 15 kwiecień 2021 r.    w godz. 1500 1700
  • Igielna 6                                            12 kwiecień 2021 r.    w godz. 1600 1800    
  • W. Pola 2                                           09 kwiecień  2021 r.    w godz. 1500  1800
  • W. Pola 10                                         13  kwiecień 2021 r   w godz. 1500    1900    
  • W. Pola 6                                           12 kwiecień 2021 r.   w godz.  1700  1800    
  • Ujejskiego 28                                     16  kwiecień 2021 r.  w godz. 1600  1800

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2
– Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.
– Osoby przebywające na kwarantannie muszą informować o tym fakcie przez zamknięte drzwi , lub zgłosić to pod numer telefonu umieszczonym na ogłoszeniu.

Kontrolę przeprowadza firma EKO-SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100  

Podstawa prawna:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz