Gaz

Okresowa kontrola instalacji gazowej – os. Na Kotlinę

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Na Kotlinę’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

                         Harmonogram  przeglądów: Osiedle Na Kotlinę:

  • Na Kotlinę 1                                  26 kwietnia 2021 r.   w godz. 1600 –  1700  
  • Na Kotlinę 3                                  26 kwietnia 2021 r.   w godz. 1700 –  1800  
  • Na Kotlinę 5                                  27 kwietnia 2021 r.   w godz. 1600 – 1700  
  • Na Kotlinę 7                                  27 kwietnia 2021 r.   w godz. 1700 – 1800  
  • Na Kotlinę 9                                  28 kwietnia 2021 r.   w godz. 1600 – 1700  
  • Na Kotlinę 11                                 28 kwietnia 2021 r.   w godz. 1700 – 1800  
  • Na Kotlinę 13                                29 kwietnia 2021 r.   w godz. 1600 – 1700  
  • Na Kotlinę 15                                29 kwietnia 2021 r.   w godz. 1700 – 1800  
  • Na Kotlinę 17                                30 kwietnia 2021 r.   w godz. 1600 – 1700  
  • Na Kotlinę 21                                30 kwietnia 2021 r.   w godz. 1700 – 1800  

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2
– Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.
– Osoby przebywające na kwarantannie muszą informować o tym fakcie przez zamknięte drzwi , lub zgłosić to pod numer telefonu umieszczonym na ogłoszeniu.

Kontrolę przeprowadza firma EKO-SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100  

Podstawa prawna:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Krystyna Żarnowska