Plan Remontow 2023

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2023

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przystępuje do opracowania planów zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2023 r.

Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Administracjami Osiedlowymi przygotował do realizacji w 2023 roku projekty zamierzeń remontowych związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na naszych osiedlach.

Plany zamierzeń remontowych są już wywieszone na tablicach ogłoszeń w Państwa budynkach.

Bardzo prosimy o zapoznanie się Planami Zamierzeń Remontowych na rok 2023 oraz zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji dotyczących planów w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: jsm@jsm-jaslo.com.pl albo bezpośrednio w Administracjach Osiedli, w terminie do 18 listopada 2022 r.


Poniżej zamieszczamy Wstępny Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2023 z podziałem na poszczególne Osiedla: