Elektryka

Bednarska 5, 7 i 9 – 5-letni przegląd inst. elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla Szajnochy informuje, że w dniu:

  • 14 listopad 2022 r. (poniedziałek) Bednarska 7 – klatki I, II, III w godz.1200-1900
  • 15 listopad 2022 r. (wtorek)Bednarska 9 – klatki I, II, III w godz.1200-1900
  • 16 listopad 2022 r. (środa)Bednarska 5 – klatki I, II w godz.1300-1800
  • 17 listopad 2022 r. (czwartek)Bednarska 5 – klatki III, IV w godz.1300-1800

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w Państwa mieszkaniach. Przegląd służy Państwa bezpieczeństwu i przeprowadzany jest raz na 5 lat.

Podczas przeprowadzania pomiarów mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej (ok. 10 minut) na poszczególnych klatkach schodowych. Ponadto podczas przeglądu mieszkań konieczne będzie chwilowe odłączenie od zasilania wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej. Łączny czas przeglądu jednego mieszkania wyniesie ok.15 min. Przegląd rozpoczynany kolejno od mieszkania nr 1.

Powyższe prace wykona firma Usługi Elektroinstalacyjne Adrian Sokołowski, 38-230 Nowy Żmigród, Łężyny 106, tel. 729831993

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o współpracę.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r ., Nr 89, poz. 414 z póż. zm.). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002 r., Nr 75, poz.690 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Administrator Osiedla
Stanisław Biel