Plan Remontów 2021

Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2021 – konsultacje z Mieszkańcami

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przystępuje do opracowania planów zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2021 r.

Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Administracjami Osiedlowymi przygotował do realizacji w 2021 roku projekty zamierzeń remontowych związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na naszych osiedlach.

Plany zamierzeń remontowych są już wywieszone na tablicach ogłoszeń w Państwa budynkach.

Bardzo prosimy o zapoznanie się Planami Zamierzeń Remontowych na rok 2021 oraz zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji dotyczących planów w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: jsm@jsm-jaslo.com.pl albo bezpośrednio w Administracjach Osiedli, w terminie do 27 października 2020 r.


Poniżej zamieszczamy Wstępny Plan Zamierzeń Remontowych JSM na rok 2021 z podziałem na poszczególne Osiedla: