Elektryka

Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Parkowej 4 oraz Parkowej 6 w Bieczu

LPAdres nieruchomościData
1.Parkowa 407.03.2022r. (poniedziałek) w godz. 10:00-18:00
2.Parkowa 608.03.2022r. (wtorek) w godz. 10:00-18:00

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja os. Biecz Parkowa informuje, że w powyższych terminach odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w Państwa mieszkaniach. Przegląd służy Państwa bezpieczeństwu i przeprowadzany jest raz na 5 lat.

W związku z powyższym prosi się Lokatorów, aby w tym terminie udostępnić mieszkania do przeglądu wraz z dostępem do miejsc poboru prądu w łazienkach i kuchniach. Wskazane jest odsunięcie wszelkich mebli oraz urządzeń utrudniających dostęp do miejsc poboru prądu. Podczas przeprowadzania pomiarów mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej (ok. 10 minut) na poszczególnych klatkach schodowych. Ponadto podczas przeglądu mieszkań konieczne będzie chwilowe odłączenie od zasilania wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej. Łączny czas przeglądu jednego mieszkania wyniesie ok.15 min.

UWAGA!

Prosimy lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed przeglądem! Przegląd będzie wykonywany przy zachowaniu należytego stanu higieniczno – sanitarnego.

Powyższe prace wykona firma Usługi Elektroinstalacyjne Jan Sokołowski 38-230 Nowy Żmigród, Łężyny 106, tel. 694 267 899

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o współpracę.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r ., Nr 89, poz. 414 z póż. zm.). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002 r., Nr 75, poz.690 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Administrator Osiedla
Patryk Kmiotek