Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Szajnochy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Szajnochy” informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Szajnochy 42 – kl. I – III – 24 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 42 – kl. IV – VI – 25 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 43 – 28 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 17.00
Szajnochy 45 – 28 czerwca 2021 r. w godz. 17.00 – 18.00
Szajnochy 49 – kl. I – III – 1 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 49 – kl. IV – VI – 2 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 51 – kl. I – III – 5 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 51 – kl. IV – VI – 6 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 57 – 7 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 17.00
Szajnochy 59 – 7 lipca 2021 r. w godz. 17.00 – 18.00
Szajnochy 47 – 8 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Szajnochy 53 – 9 lipca 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00
Szajnochy 55 – 12 lipca 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00
Szajnochy 43 c,f – 13 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Stanisław Biel

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.