Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Szajnochy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Szajnochy” informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Mickiewicza 5 – 8 czerwca 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00
Mickiewicza 5a – 9 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Krasińskiego 14 – 10 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
M. C. Skłodowskiej 4bc – 11 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Bednarska 5 – 14 czerwca 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00
Bednarska 7 – 15 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Bednarska 9 – 16 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00
Bednarska 11 – 17 czerwca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.