Gaz

Os. Śródmieście – przegląd inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

 • 3-go Maja 31 – 8.05.2023r godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00
 • 3-go Maja 33 – 8.05.2023r godz. 9.00-10.00, 16.00-17.00
 • Ducala 20 – 8.05.2023r godz. 10.00-14.00, 17.00-18.00
 • 3-go Maja – 34 9.05.2023r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • 3-go Maja 36 – kl. I-III – 9.05.2023r godz. 10.00-13.00, 17.00-18.00
 • 3-go Maja 36 – kl. IV-VI – 9.05.2023r godz. 13.00-16.00, 17.00-18.00
 • Floriańska 17 – 9.05.2023r godz. 18.00-18.30
 • Kołłątaja 2 – kl. I-III – 10.05.2023r godz. 8.00-12.00, 16.00-17.00
 • Kołłątaja 2 – kl. IV-VI – 10.05.2023r godz. 12.00-16.00, 17.00-18.00
 • Mickiewicza 5 – 11.05.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
 • Mickiewicza 5a – 11.05.2023r godz. 11.00-14.00, 16.00-17.00
 • Dworcowa 4 – 11.05.2023r godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00
 • Ujejskiego 28 – 12.05.2023r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Ujejskiego 30 – 12.05.2023r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Rejtana 27 – 12.05.2023r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA:
EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.