Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście ’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Ducala 20 – kl. I, II, III 17 listopad 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
Ducala 20 – kl. IV, V 17 listopad 2020 r. w godz. 11.00 – 12.00 i 16.00 – 17.00
Rejtana 27 – 17 listopad 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00 i 17.00 18.00
Dworcowa 4 – 17 listopad 2020 r. w godz. 12.00 – 13.00 i 17.00 – 18.00
Kołłątaja 2 – kl. l. I, II 19 listopad 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 18.00
Kołłątaja 2 – kl. III, IV 19 listopad 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 i 16.00 – 18.00
Kołłątaja 2 – kl. III, IV 19 listopad 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00 i 16.00 – 18.00
Igielna 6 – 18 listopad 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00
W. Pola 2 – 20 listopad 2020 r. w godz. 8.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00
W. Pola 10 – kl. I, II ,III 20 listopad 2020 r w godz. 11.00 – 13.00 i 17.00 – 18.00
W. Pola 10 – kl. IV, V , VI 20 listopad 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00 i 17.00 – 18.00
W. Pola 6 – 20 listopad 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 17.00
Ujejskiego 28 – 23 listopad 2020 r. w godz. 10.00 – 13.00 i 16.00 – 17.00
Ujejskiego 30 – 23 listopad 2020 r. w godz. 13.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00
Szopena 13 – 18 listopad 2020 r. w godz. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00
Szopena 15 – kl. I , II ,III 18 listopad 2020 r. w godz. 12.00 – 14.00 i 17.00 – 18.00
Szopena 15 – kl. IV , V , VI 18 listopad 2020 r . w godz. 14001600 i 1700- 1800

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające
z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.