Gaz

Okresowa kontrola sprawności inst. gazowej – os. Na Kotlinę

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Na Kotlinę’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

 • Na Kotlinę 1 – 6 października 2020 – godz. 16.00 – 17.00
 • Na Kotlinę 3 – 6 października 2020 – godz. 16.00 – 17.00
 • Na Kotlinę 5 – 6 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
 • Na Kotlinę 7 – 6 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
 • Na Kotlinę 9 – 7 października 2020 – godz. 16.00 – 17.00
 • Na Kotlinę 11 – 7 października 2020 – godz. 16.00 – 17.00
 • Na Kotlinę 13 – 7 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
 • Na Kotlinę 15 – 7 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
 • Na Kotlinę 17 – 8 października 2020 – godz. 16.00 – 17.00
 • Na Kotlinę 21 – 8 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
 • KONTROLĘ PRZEPROWADZA: “EKO- SYSTEM” Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.

Administrator Osiedla
Krystyna Żarnowska