Kominy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Mickiewicza – Gamrat informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowe czyszczenie instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

 • Mickiewicza 112: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 114 w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 116: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 118 w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 120: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 122: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 124: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 126: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 128: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 130: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 132: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 154 w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Mickiewicza 150 i Mickiewicza 152: w dniu 03.11.2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha