Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Biecz – Parkowa

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Biecz – Parkowa’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Parkowa 4 – 25.11.2020 r. w godz. 8.00 – 9.00
Parkowa 6 – 25.11.2020 r. w godz. 9.00 – 10.00
Parkowa 8 – 25.11.2020 r. w godz. 10.00 – 10.30
Parkowa 10 – 25.11.2020 r. w godz. 10.30 – 11.00
Parkowa 12 – 25.11.2020 r. w godz. 11.00 – 11.30
Parkowa 14 – 25.11.2020 r. w godz. 11.30 – 12.00
Parkowa 16 – 25.11.2020 r. w godz. 12.00 – 13.00
Parkowa 18 – 25.11.2020 r. w godz. 13.00 – 13.30
Parkowa 20 – 25.11.2020 r. w godz. 14.00 – 15.00
Parkowa 22 – 25.11.2020 r. w godz. 13.30 – 14.00
Skołyszyn 322 – 25.11.2020 r. w godz. 16.00 – 17.00

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Stanisław Lech

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające
z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.