Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Bednarska

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Szajnochy Bednarska’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Mickiewicza 5 – 26.11.2020 r. w godz. 8.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00
Mickiewicza 5a – 26.11.2020 r. w godz. 10.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00
Krasińskiego 14 – 26.11.2020 r. w godz. 13.00 – 15.00
M. C. Skłodowskiej 4 bc – 26.11.2020 r. w godz. 15.00 – 17.00
Bednarska 5 – 27.11.2020 r. w godz. 8.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00
Bednarska 7 – 27.11.2020 r. w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00
Bednarska 9 – 27.11.2020 r. w godz. 12.00 – 14.00 oraz 17.00 – 18.00
Bednarska 11 – 27.11.2020 r. w godz. 14.00 – 16.00 oraz 17.00 – 18.00

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające
z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.