Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Szkolna – Sikorskiego – Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna – Sikorskiego – Krasińskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów Osiedle Szkolna – Sikorskiego – Krasińskiego

 1. Sikorskiego 12 – 27.05.2022r godz. 8.00-10.00, 17.00-18.00
 2. Krasińskiego 79 – 30.05.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 3. Krasińskiego 85 – 30.05.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 4. Szkolna 11 – 31.05.2022r godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00
 5. Krasińskiego 87 – 30.05.2022r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 6. Szkolna 1 – 1.06.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 7. Szkolna 3 – 1.06.2022r godz. 10.00-12.00, 17.00-18.00
 8. Szkolna 5 – 1.06.2022r godz. 12.00-14.00, 16.00-17.00
 9. Szkolna 7 – kl. I-III – 2.06.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 10. Szkolna 7 – kl. III-IV – 2.06.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 11. Szkolna 17 – 31.05.2022r godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
 12. Szkolna 19 – 31.05.2022r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 13. Sikorskiego 6 – kl. I-III – 3.06.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 14. Sikorskiego 6 – kl. III-IV – 3.06.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 15. Sikorskiego 7 – 3.06.2022r godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 16. Sikorskiego 9 – 2.06.2022r godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 17. Sikorskiego 11 – 2.06.2022r godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 18. Sikorskiego 8 – kl. I-III – 6.06.2022r godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 19. Sikorskiego 8 – kl. III-IV – 6.06.2022r godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 20. Sikorskiego 17 – 2.06.2022r godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00
 21. Sikorskiego 19 – 3.06.2022r godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 22. Sikorskiego 21 – 3.06.2022r godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM, Damian Świdrak, TEL.  731 014 100.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.