Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla ,,Śródmieście ’’ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W dniach: od 07.05.2024 r. do 10.05.2024 r. w godzinach w godz. od 1100 do 1800

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

                         Harmonogram  przeglądów: Osiedle Śródmieście I i II

  • Igielna 6 – 7 maja w godz. 1100 do 1200 oraz 1600 do 1700
  • Szopena 15 – kl. I. II. III – 7 maja w godz.  1200  do 1400 oraz 1700 do 1800
  • Szopena  15 – kl. IV. V. VI – 8 maja w godz. 1200 do  1400 oraz 1700  1800
  • W. Pola 6 – 9 maja w godz. 1100 do  1200 oraz 1600 do 1700
  • W. Pola 10 – kl. I. II. III – 9 maja w godz. 1200 do 1400 oraz 1700 do 1800
  • W. Pola 10 – kl. IV. V. VI – 10 maja w godz. 1200 do 1400 oraz 1700 do 1800

EKO- SYSTEM  Damian Świdrak, TEL.  731 014 100  

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a  wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz