Gaz

M.C. Skłodowskiej 4bc i Krasińskiego 14 – przegląd inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • Krasińskiego 14 – w dniu 21.06.2023r. godz. 8.00-11.00, 15.00-16.00
  • M.C.Skłodowskiej 4b i c – w dniu 21.06.2023r. godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.