Krasińskiego15

Przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krasińskiego 15

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje, że w dniu:

5 października 2020r.(poniedziałek) – dla I i II klatki w godz. 9.00–19.00

oraz

6 października 2020r.(wtorek) – dla III i IV klatki w godz. 9.00–19.00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w Państwa mieszkaniach. Przegląd służy Państwa bezpieczeństwu i przeprowadzany jest raz na 5 lat.
W związku z powyższym prosi się Lokatorów, aby w tym terminie udostępnić mieszkania do przeglądu wraz z dostępem do miejsc poboru prądu w łazienkach i kuchniach. Wskazane jest odsunięcie wszelkich mebli oraz urządzeń utrudniających dostęp do miejsc poboru prądu. Podczas przeprowadzania pomiarów mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej (do 10 minut) na poszczególnych klatkach schodowych. Ponadto podczas przeglądu mieszkań konieczne będzie chwilowe odłączenie od zasilania wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej. Łączny czas przeglądu jednego mieszkania wyniesie ok.15 min.
UWAGA!
Prosimy lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed przeglądem! Przegląd będzie wykonywany przy zachowaniu należytego stanu higieniczno – sanitarnego.
Powyższe prace wykona firma Usługi Elektroinstalacyjne Jan Sokołowski 38-230 Nowy Żmigród, Łężyny 106, tel. 13 441 65 68 / 694 267 899
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o współpracę.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r ., Nr 89, poz. 414 z póż. zm.). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002 r., Nr 75, poz.690 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz