Krasinskiego14

Izolacja fundamentów w budynku wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna – Szopena – Krasińskiego informuje Mieszkańców bloku przy ul. Krasińskiego 14 że od dnia:

23.08.2021 r. (poniedziałek) od godz. 800

planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przeprowadzeniem remontu izolacji fundamentów Państwa bloku.

 Prosimy o usunięcie nasadzonych w obrębie budynku i balkonów krzewów oraz kwiatów, gdyż podczas przeprowadzanych prac mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.

 Prace przygotowawcze mogą rozpocząć się przed ww. terminem

Powyższe prace wykona firma: Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Juszczyk, Tel. 502 122 080

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.    

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz