Elektryka

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w budynku Kopernika 4

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Kopernika informuje, że:

w dniu  01.12.2021  w godzinach  od 800  do 1500

oraz  w dniu  02.12.2021  w godzinach  od 1400  do 1800

w budynku przy ul. Kopernika 4 przeprowadzony będzie przegląd i pomiary instalacji elektrycznej. Przegląd  jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu  i  przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą pomiarów jest firma „STANEL”, Stanisław Hołowicki, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30, tel. 603 976 379

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak