Elektryka

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w budynku Kopernika 2

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Kopernika informuje, że w dniu:

16.11.2021 r.  w godzinach  od 800  do 1500
oraz  w dniu
17.11.2021  w godzinach  od 1400  do 1800

w budynku przy ul. Kopernika 2 przeprowadzony będzie  przegląd i pomiary instalacji elektrycznej.

Przegląd jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu i przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą pomiarów jest firma   „STANEL”, Stanisław  Hołowicki, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30, tel. 603 976 379                                                                    

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak