Kotlina 1

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs którego celem jest opracowanie koncepcji projektowej zabudowania i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 8/6 w Jaśle przy ul. Na Kotlinę.

Celem KONKURSU jest opracowanie koncepcji projektowej zabudowania i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 8/6 w Jaśle przy ul. Na Kotlinę. KONKURS ma charakter otwarty.

Uczestnikiem KONKURSU może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie.

Organizator oczekuje optymalnej, nieskrępowanej wizji projektanta zagospodarowania terenu. Propozycje winny przedstawiać obiekty z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe zgodne z MPZP. Materiał i styl dowolny. Bardziej preferowane rozwiązania nowoczesne bądź wręcz futurystyczne, ale spójne z osiedlem „Na Kotlinę”

  • Nagrody

I miejsce:   5 000 PLN + pierwszeństwo w rozmowach w zakresie realizacji indywidualnych projektów technicznych wchodzących w skład koncepcji zagospodarowania działki.

II miejsce:   2 000 PLN

III miejsce:  1 000 PLN.

Po rozstrzygnięciu KONKURSU oraz wypłaceniu nagród pieniężnych Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa  staje się właścicielem nagrodzonych prac konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników KONKURSU.

  • Terminy

Zgłoszenie do KONKURSU polega na zgłoszeniu udziału w KONKURSIE drogą mailową wysyłając maila na adres: lcygan@jsm-jaslo.com.pl i d.w. jsm@jsm-jaslo.com.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2021r. W mailu należy wysłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. ORGANIZATOR poinformuje zwrotnie uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie do 30 czerwca 2021 r.

Prace do KONKURSU należy składać w okresie: od 1 lipca 2021 roku do 15 sierpnia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie KONKURSU odbędzie się 1 września 2021 roku, a przekazanie nagród odbędzie się 3 września 2021 roku. O wynikach KONKURSU ORGANIZATOR poinformuje drogą mailową.